Om oss

Forus Byggsenter AS er eier av Gamle Forusveien 14 A, B og C.

Gamle Forusveien 14 er en kombinasjonseiendom bestående av 3 bygg, og med sentral beliggenhet på Forus Øst.

Selskapet har solide og veletablerte leietakere innenfor primært bygge- og anleggsbransjen.

De siste årene har eiendommen gjennomgått en betydelig oppgradering, og fremstår i dag som meget velholdt og godt vedlikeholdt.

I henhold til gjeldene reguleringsplan kan eiendommen videreutvikles betydelig. Det jobbes nå med planer for dette.

Investering i næringseiendom med tilhørende eiendomsdrift er selskapets hovedsatsningsområde.

Vår drift er forankret i en solid økonomi, og vår profil er å jobbe langsiktig med våre investeringer på Forus.

Vår filosofi er å utvikle, bygge, eie, leie ut og forvalte lokaler for næringsvirksomhet.