Leietakere

Oversikt over våre leietakere

Våre eiendommer har gjennomgått betydelige oppgraderinger for å sikre at leietakerne har tilgang til moderne og velutstyrte lokaler. Det er lagt til rette for god logistikk til og fra de forskjellige byggene og på området generelt.

Bygg GF 14A

Modena Fliser
PrefabDesign
Giske Arkitektkontor

Bygg 14B

Hagen AS
Gjerden Fjellsikring AS
Kaefer AS
Hato Consulting AS

Bygg 14C

Modena Fiser
Hagen AS
Gjerden Fjellsikring AS
Kaefer AS