Bygg GF 14B

Gamle Forusveien 14 B - "Paviljongen"

Bygget er gjennomgående oppgradert og ombygget i 2022. Bygget som er på en etasje er på 350 m2. Bygget inneholder trappebutikk (200 m2), kontorer og garderober m.m. på 150 m2.