Bygg GF 14A

Gamle Forusveien 14 A - "Kontorbygget"

Hovedbygg fra 2001, med god standard, oppført i tegl, på ca 2.500 m2 fordelt over 3 etasjer.

1. etasje rommer hoved butikken til Modena Fliser AS i regionen. Butikken er nylig oppgradert for vel kr 5 mill, og fremstår som en attraktiv butikk for flis, interiør, baderom m.m.

2. etasje er inndelt i 2 kontorseksjoner, den ene på ca. 550 m2 og den andre er på ca 165 m2. Kontorlokalene er av meget god standard, og lokalene rommer celle-kontorer, kjøkken/kantine, sosial- og møterom m.m.

U. etasje gir rom til parkeringskjeller for 23-24 biler, sykler, sakt tekniske rom/lager og trapperom. Bygget har heis. God ventilasjon i hele bygget (HVAC).